Zašlete nám svůj životopis

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost ZVU STROJÍRNY, a.s., IČO: 25267141, Kampelíkova 758/4, Hradec Králové, Kukleny, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy

3 kroky, jak u nás najít uplatnění

1

Vyberte si práci, kterou nabízíme a odpovídá Vašim schopnostem a zašlete nám odpověď na nabídku.

2

Vyčkejte na zprávu a v případě oboustranného zájmu na pozvání na osobní pohovor.

3

V případě, že jste na pohovoru uspěli, gratulujeme! Stali jste se součástí našeho přátelského kolektivu a čeká vás počáteční proškolení a uvítání kolegů.

Jak to u nás vypadá?

Prohlédněte si, jak to u nás vypadá...